برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1321 100 1

cheerfully

/ˈtʃɪr.fəl.i/ /ˈtʃɪr.fəl.i/

معنی: خوش
معانی دیگر: باخوشرویی، باپیشانی گشاده

واژه cheerfully در جمله های نمونه

1. she welcomed us cheerfully
او با گشاده‌رویی به ما خوشامد گفت.

2. the students saluted the teacher cheerfully
دانش‌آموزان با گشاده‌رویی به معلم سلام کردند.

3. If you command wisely, you'll be obeyed cheerfully. Thomas Fuller
[ترجمه ترگمان]اگر عاقلانه عمل کنی، از خوشحالی اطاعت خواهی کرد توماس فولر
[ترجمه گوگل]اگر عاقلانه رفتار کنید، به شما آرام میرسد توماس فولر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The burden on likes is cheerfully borne.
[ترجمه ترگمان]باری، بار سنگینی را که دوست دارد، با کمال مسرت تحمل می‌کند
[ترجمه گوگل]بار بر روی دوست دارد خوشحال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Birds sang cheerfully in the trees.
[ترجمه ترگمان]پرندگان با خوشحالی در میان درختان آواز می‌خواندند
[ترجمه گوگل]پرندگان آواز خوشی در درختان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She cheerfully cheats and lies; she's got no conscience at all.
...

مترادف cheerfully

خوش (قید)
well , cheerfully , pleasantly , sweetly , merrily , happily

معنی کلمه cheerfully به انگلیسی

cheerfully
• joyfully, happily, gladly

cheerfully را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
با خوشحالی
فرهاد مولایی
با خوش رویی
میلاد علی پور
خوش و خرم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cheerfully
کلمه : cheerfully
املای فارسی : چیرفوللی
اشتباه تایپی : زاثثقبعممغ
عکس cheerfully : در گوگل

آیا معنی cheerfully مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )