برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

cheery

/ˈt͡ʃɪri/ /ˈt͡ʃɪəri/

معنی: خوشحال، سرحال، شاد، دلگشا، بابشاشت
معانی دیگر: (اتاق و غیره) دلباز، (حالت و سبک و غیره) شاد، طربناک، مسرور، دلشاد

بررسی کلمه cheery

صفت ( adjective )
حالات: cheerier, cheeriest
مشتقات: cheerily (adv.), cheeriness (n.)
• : تعریف: in good spirits or promoting good spirits.
متضاد: disconsolate, doleful
مشابه: rosy

واژه cheery در جمله های نمونه

1. a cheery old man
پیرمرد زنده دل

2. he wrote cheery letters to his mother
او نامه‌های طربناکی به مادرش می‌نوشت.

3. She was cheery and talked to them about their problems.
[ترجمه ترگمان]او شاد بود و در مورد مشکلاتش با آن‌ها صحبت می‌کرد
[ترجمه گوگل]او شاد بود و با آنها در مورد مشکلاتشان صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A cheery Christmas and the New Year hold lots of happiness for you!
[ترجمه ترگمان]کریسمس شاد و سال نو برای شما خیلی خوشحال است!
[ترجمه گوگل]یک کریسمس باشکوه و سال نو برای شما بسیار خوشحال است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She gave me a cheery smile .
[ترجمه ترگمان]لبخند ملیحی به من زد
[ترجمه گوگل]او به من لبخند خنده آور داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A cheery New Year hold lots of happiness for you!
[ترجمه ترگمان]یک سال جدید شاد، شادی بسیاری بر ...

مترادف cheery

خوشحال (صفت)
shining , pleasant , happy , high , vivacious , merry , amused , delighted , glad , cheerful , lucky , fortunate , gleeful , jolly , cheery , sprightly , sunny , joyful , riant , festal , mirthful , felicific , gladsome , lilting , gleesome
سرحال (صفت)
game , peppy , slashing , vivid , merry , gay , trig , blithesome , pert , healthy , cheery , wholesome , sprightly , well-disposed , sprightful , wide-awake
شاد (صفت)
happy , debonair , merry , glad , gleeful , cheery , light-hearted , joyful , festive , chirk , exultant , frolicsome , gamesome
دلگشا (صفت)
pleasing , cheery , delightsome , riant
بابشاشت (صفت)
cheery

معنی کلمه cheery به انگلیسی

cheery
• in a good mood, gay, joyous
• cheery means cheerful and happy; an old-fashioned word.

cheery را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Niloo tavanche
خوشحال
Eli
گیلاس
گلی افجه
بجای عزیزم هم بکار می رود ,
شنگول
با حال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cheery
کلمه : cheery
املای فارسی : چیری
اشتباه تایپی : زاثثقغ
عکس cheery : در گوگل

آیا معنی cheery مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )