برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1285 100 1

cheesy

/ˈt͡ʃiːzi/ /ˈt͡ʃiːzi/

معنی: قشنگ، پنیری
معانی دیگر: پنیر مانند، پنیرسان

بررسی کلمه cheesy

صفت ( adjective )
حالات: cheesier, cheesiest
(1) تعریف: resembling cheese.

(2) تعریف: (informal) of poor quality; shabby.
متضاد: elegant
مشابه: cheap, shoddy, tacky, tasteless

واژه cheesy در جمله های نمونه

1. it has a cheesy taste
مزه‌ی پنیر مانندی دارد.

2. She gave a cheesy grin to the cameras.
[ترجمه ترگمان]با پوزخند به دوربین‌ها لبخند زد
[ترجمه گوگل]او به دوربین ها شگفت زده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We went to some cheesy bar in Baltimore.
[ترجمه ترگمان] ما رفتیم به یه بار احمقانه تو بالتیمور
[ترجمه گوگل]ما در بعضی از پنیر های شیرین در بالتیمور رفتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Ear infections with a bloody, purulent, cheesy smelling discharge and sticking pains.
[ترجمه ترگمان]عفونت گوش با بوی چرک و چرک و متعفن و درد و رنجی که از آن بیرون می‌زند، از بین می‌رود
[ترجمه گوگل]عفونت های گوش با خونریزی، گلودرد، تخلیه بوی شیرین و چسبندگی درد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Not sausage rolls or cheesy biscuits or anything.
[ترجمه ترگمان]نه سوسیس، نه بیسکوییت و نه چیز دیگر
[ترجمه گوگل]رول سوسیس و یا بیسکویت های شیرین و یا هر چیز دیگر ...

مترادف cheesy

قشنگ (صفت)
beautiful , spry , pretty , beauteous , cheesy , goodly , pert , spruce , good-looking , pretty-pretty
پنیری (صفت)
cheesy , caseous

معنی کلمه cheesy به انگلیسی

cheesy
• resembling or containing cheese; cheap, of poor quality (slang)

cheesy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن ا
بد فرم
کامران بهمنی
ارزان، بی کیفیت
Hff
لوس بچگانه
Sasan
آبکی(یک اصتلاح برای چیزی که آبکی)
Last night i went to the movies and it was so cheesy
آذر
چيپ,داغون, يا در اصطلاح عاميانه ت خ م ى
معصومه
بی کیفیت، چیپ
زهره
too emotional or romantic in a way that is embarrassing
NeginNk
We use this slang when sth has a Veeeery bad quality
Shirinbahari
احمقانه
sajede
The movie didn't have any cheesy or love scenes
اینجا ینی آبکی یا احمقانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cheesy
کلمه : cheesy
املای فارسی : چیسی
اشتباه تایپی : زاثثسغ
عکس cheesy : در گوگل

آیا معنی cheesy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )