برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1321 100 1

chihuahua

/tʃəˈwaˌwɑː/ /tʃɪˈwɑːwə/

ایالت چیواوا (در شمال کشور مکزیک)، شهر چیواوا (مرکز این ایالت)

بررسی کلمه chihuahua

اسم ( noun )
(1) تعریف: a Mexican state on the northern border, or its capital.

(2) تعریف: any of a small, usu. short-haired Mexican breed of dog that dates from Aztec times.

واژه chihuahua در جمله های نمونه

1. Natalie: My chihuahua is my Life, she is small and gorgeous with these big bulbous eyes.
[ترجمه ترگمان]ناتالی: زندگی من زندگی من است، کوچک و پر زرق و برق با این چشمان بزرگ و بزرگ است
[ترجمه گوگل]ناتالی چیو هووا من زندگی من است، او کوچک و زرق و برق دار با این چشم بزرگ لقمه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Chihuahuas were bred by Aztecs to be sacrificed.
[ترجمه ترگمان]Chihuahuas توسط (ازتک)ها پرورش داده شدند تا قربانی شوند
[ترجمه گوگل]Chihuahuas به وسیله آزتک ها فداکاری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I sincerely believe the bird mis took the Chihuahua for a rat because it was in the shrubbery, " said Thomas Cullen, the falconer hired to run the anti-pigeon program. "
[ترجمه ترگمان]توماس کولن، the که برای اجرای برنامه ضد کبوتر اجیر شده بود، گفت: \" من از صمیم قلب معتقدم که اشتباه پرنده the را برای یک موش، به این دلیل که در بوته‌زار بود، گرفته بود
[ترجمه گوگل]من صادقانه اعتقاد دارم که پرنده ای که چایووا را برای یک موش در نظر گرفت، به دلیل اینکه در درختچه قرار داشت، اعتقاد داشت، 'توماس کالن، فالکونر که برای اجرای برنامه ضد کبوتر استخدام شده است، گفت '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه chihuahua به انگلیسی

chihuahua
• small breed of dog
• a chihuahua is a very small short-haired dog.

chihuahua را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
نوعی حیوان
سایه مهاجر
Chihuahua
Sayemohajer
نوعی نژاد سگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی chihuahua
کلمه : chihuahua
املای فارسی : چیهواهوا
اشتباه تایپی : زاهاعشاعش
عکس chihuahua : در گوگل

آیا معنی chihuahua مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )