برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

child minding

child minding را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
پرستاری از کودک - نگهداری از کودک (noun-uncountable)
(به شکل childminding نیز نوشته می شود)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
babysitting

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی child minding مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )