برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1291 100 1

chimeric


واهی، خیالی، پوچ

واژه chimeric در جمله های نمونه

1. But the chimeric lambs that would result from the pregnancy are mosaics: only some of the cells contain the transgene.
[ترجمه ترگمان]اما the که ناشی از بارداری هستند mosaics هستند: تنها برخی از این سلول‌ها شامل the هستند
[ترجمه گوگل]اما بره های کرمی که از بارداری ناشی می شوند، فقط موزاییک هستند و برخی از سلول ها حاوی ترانس ژن هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Humanized antibody has developed from chimeric antibody and reshaped antibody to the present fully human antibody.
[ترجمه ترگمان]آنتی‌بادی humanized از آنتی‌بادی chimeric و آنتی‌بادی کامل برای آنتی‌بادی کاملا انسانی فعلی تهیه شده‌است
[ترجمه گوگل]آنتی بادی انحصاری شده از آنتیبادیهای کرومیک تشکیل شده و آنتی بادی را به آنتی بادی کاملا انسانی تبدیل کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As a result, the chimeric gene encoded apolypeptide which impair the development of male gamete.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه، ژن chimeric کدگذاری شده apolypeptide کدگذاری شده را ایجاد می‌کند که توسعه of نر را مختل می‌سازد
[ترجمه گوگل]در نتیجه ژن chimeric apolipeptide را کدگذاری می کند که باعث توسعه گورتای مرد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه chimeric به انگلیسی

chimeric
• illusory; imaginary

chimeric را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
یک جانور استوره ای که بدنش از تکه های چند جانور دیگر پدید آمده
حمزه
نوترکیب
حمزه
شیمی، پزشکی و علوم آزمایشگاهی: نو ترکیب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی chimeric
کلمه : chimeric
املای فارسی : چیمریک
اشتباه تایپی : زاهئثقهز
عکس chimeric : در گوگل

آیا معنی chimeric مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )