برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1321 100 1

christian science


فرقه ی مسیحی که توسط ماری بیکرادی آغاز شد و باورش این است: بیماری و گناه و مرگ از راه درک تعالیم عیسی و انجیل قابل نفی است

بررسی کلمه christian science

اسم ( noun )
• : تعریف: a religion based on Christian scripture that was founded in the United States in the mid-nineteenth century and that teaches that disease and illness can be treated by spiritual means.

واژه christian science در جمله های نمونه

1. Christian Science had gained almost 100,000 adherents by the First World War and was growing tapidly.
[ترجمه ترگمان]علم مسیحی در جنگ جهانی اول تقریبا ۱۰۰،۰۰۰ هواخواه یافت و در حال رشد بود
[ترجمه گوگل]مسیحیان علوم جنگ جهانی اول را تقریبا 100،000 طرفدار گرفتند و در حال رشد بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Christian Science Monitor, for example, plans to publish only online by April.
[ترجمه ترگمان]برای مثال، کریستین ساینس مانیتور قصد دارد تا ماه آوریل فقط به صورت آنلاین منتشر شود
[ترجمه گوگل]برای مثال، مانیتور مسیحی علم، قصد دارد تا ماه آوریل فقط به صورت آنلاین منتشر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Yet only two major denominations in America - Christian Science and Mormonism - are of native development.
[ترجمه ترگمان]با این حال، تنها دو نژاد اصلی در آمریکا - مسیحیت و Mormonism - از توسعه بومی هستند
[ترجمه گوگل]با این حال تنها دو حوزه عمده در آمریکا - علوم مسیحی و مورمونیسم - از توسعه بومی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In the United States's top newspaper, the Christian S ...

معنی کلمه christian science به انگلیسی

christian science monitor
• major daily newspaper published in the united states

christian science را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی christian science
کلمه : christian science
املای فارسی : کریستین ساینس
اشتباه تایپی : زاقهسفهشد سزهثدزث
عکس christian science : در گوگل

آیا معنی christian science مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )