برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1354 100 1

classroom

/ˈklæsˌruːm/ /ˈklæsruːm/

معنی: کلاس، کلاس درس، اطاق درس، اموزگاه
معانی دیگر: اتاق درس، آموزگاه

بررسی کلمه classroom

اسم ( noun )
• : تعریف: a room where classes are held in a college, school, or training facility.

واژه classroom در جمله های نمونه

1. our master entered the classroom later than usual
معلم ما دیرتر از معمول وارد کلاس شد.

2. the students themselves cleaned the classroom because the caretaker was ill
چون فراش مریض بود شاگردان خود کلاس را تمیز کردند.

3. ali apologized for his behavior in the classroom
علی از رفتار خود در کلاس پوزش خواست.

4. water was seeping through the roof of the classroom
آب از تاق کلاس درس نشت می‌کرد.

5. The classroom was full of activity; every child was busy.
[ترجمه ترگمان]کلاس پر از فعالیت بود؛ همه بچه‌ها مشغول بودند
[ترجمه گوگل]کلاس درس پر از فعالیت بود؛ هر کودک مشغول بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The students swarmed out of the classroom.
[ترجمه ترگمان]دانش آموزان از کلاس خارج شدند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان از کلاس خارج شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The classroom was thronged with students.
[ترجمه ترگمان]کلاس پر از دانش آموزان بود
[ترجمه گوگل]کلاس در ...

مترادف classroom

کلاس (اسم)
class , classroom , schoolroom , homeroom
کلاس درس (اسم)
classroom , homeroom
اطاق درس (اسم)
classroom , schoolroom
اموزگاه (اسم)
classroom

معنی کلمه classroom به انگلیسی

classroom
• schoolroom, room in a school
• a classroom is a room in a school where lessons take place.
bring politics into the classroom
• discuss politics with students in school (usually inappropriately)

classroom را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir
کلاس درس
maweni�__�
کلاس درس
tinabailari
کلاس
she speaks English in the classroom
او در کلاس انگلیسی حرف می زند 🏫🏫🏫
مبین
کلاس درس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی classroom
کلمه : classroom
املای فارسی : کلسروم
اشتباه تایپی : زمشسسقخخئ
عکس classroom : در گوگل

آیا معنی classroom مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )