برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

cleaning agent

cleaning agent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
ماده شوینده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cleaning agent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )