برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1332 100 1

cleft

/ˈkleft/ /kleft/

معنی: ترک، شکاف، چنگال، شکاف دار، ترک خورده
معانی دیگر: چاک، بریدگی، دریدگی، درز، فضای بین دو چیز، زمان گذشته و اسم مفعول فعل: cleave، (به منظور پیوند گیاهی زدن) اسکنه را در شکاف ساقه قرار دادن، پیونداسکنه ای (یا شکافی) زدن، شکافته، دو شقه، جدا، ترکیده، کافته

بررسی کلمه cleft

( verb )
• : تعریف: a past tense and part participle of cleave
صفت ( adjective )
• : تعریف: split; divided.
مترادف: cloven, cut, divided, split
مشابه: bifurcated, bisected, cracked, fissured, fractured, halved, rent, riven, ruptured, separated
اسم ( noun )
• : تعریف: an opening made by or as if by splitting.
مترادف: aperture, crack, cut, fissure, gash, rent, rift, slit, split
مشابه: bifurcation, breach, break, cleavage, crevasse, crevice, fracture, gap, opening, rupture

واژه cleft در جمله های نمونه

1. cleft graft
پیوند اسکنه‌ای

2. the anal cleft of the human body
شکاف سرینی (چاک کون) در بدن انسان

3. in a cleft stick
(انگلیس - عامیانه) در وضعیت وخیم

4. The wooden door had been cleft in two.
[ترجمه ترگمان]در چوبی از دو طرف شکاف ایجاد شده بود
[ترجمه گوگل]درهای چوبی دو بار شکسته شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Their baby had an operation to repair a cleft palate.
[ترجمه ترگمان]بچه آن‌ها یک عمل برای تعمیر شکاف ایجاد کرده بود
[ترجمه گوگل]بچه آنها یک عمل جراحی برای شستن شکاف داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. His skin was cleft with deep lines.
[ترجمه ترگمان]پوستش با خطوط عمیق شکاف داشت
[ترجمه گوگل]پوست او با خطوط عمیق شکسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Bobby was born with a cleft lip.
[ترجم ...

مترادف cleft

ترک (اسم)
abandonment , dereliction , quit , crack , stop , turk , fracture , renunciation , craze , refuse , chap , proscription , split , cleft , desuetude , interstice , pillion
شکاف (اسم)
crack , fracture , break , hiatus , breach , cut , incision , gap , craze , chap , split , flaw , chink , slot , notch , fraction , nick , breakthrough , seam , slit , slash , chasm , chine , suture , crevice , rip , cleft , rake , hair crack , interstice , scar , stoma
چنگال (اسم)
paw , grain , fork , claw , clutch , prong , pitchfork , nail , talon , cleft , rake , nipper
شکاف دار (صفت)
crazy , cloven , cleft
ترک خورده (صفت)
dehiscent , cleft

معنی عبارات مرتبط با cleft به فارسی

پیوند اسکنه ای
صدای پول یافلز، صداکردن
(پزشکی) شکاف سق (شکافتگی سقف دهان که موجب اشکال در حرف زدن می شود و مادرزادی است)، کام کافته، شکاف کام
(جانور شناسی) شکاف آبشش، شکاف برانشی
(جنین مازه داران به ویژه ماهیان و دوزیستیان) شکاف اندرونه

معنی cleft در دیکشنری تخصصی

cleft
[علوم دامی] شکاف خورده ؛ بخشی از بدن که شکاف برداشته یا نصف شده است. بعنوان مثال می توانان به سمهای شکاف برداشته برخی از حیوانات اشاره کرد.
[مهندسی گاز] شکاف
[زمین شناسی] شکاف، چاک زمین ریخت شناسی): یک دره عمیق پرشیب، گودال، شکاف یا سایر حفرات تند پرشیب. مانند: یک شکاف نتراشیده (سنگلاخ) در یک سنگ، یک آبکنه موج شکن در یک صخره، یک ترانشه در کف اقیانوس، یک بریدگی دو لبه یک کراتر یا دهانه آتشفشانی یا یک فرو رفتگی باریک در کف یک غار. مترادف منسوخ:Clift . یک شکستگی کششی در حین رشد بر روی هر دو طرف صدف، خلفی و قدامی نسبت به نوک، بعضی از نرم تنان روستروکونک. (پوژتا و رانگار، 1976).
[بهداشت] شکاف
[زمین شناسی] رسوب درزه یک انبانه یا بسته، بطور اختصاصی به پرشدگی شکاف در نواحی آلپاین گفته می شود.
[عمران و معماری] آب در جریان
[زمین شناسی] أب جاری (در داخل خاک)

معنی کلمه cleft به انگلیسی

cleft
• fissure, crevice, crack, gap
• divided, split
• a cleft in a rock or the ground is a narrow opening in it.
• if you are in a cleft stick, you are in a difficult situation that will give you problems or harm you whatever you decide to do.
• cleft is a form of the past participle of cleave.
cleft foot
• malformed foot, twisted foot
cleft palate
• congenital defect in which a longitudinal fissure exists in the roof of the mouth
• if someone has a cleft palate, they were born with a narrow opening along the roof of their mouth which makes it difficult for them to speak properly.

cleft را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خندان
cleft-chin
زنخدان
Shirinbahari
به دو قسمت تقسیم کردن
مهدی باقری
Cleft palate : سخت کام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cleft
کلمه : cleft
املای فارسی : کلفت
اشتباه تایپی : زمثبف
عکس cleft : در گوگل

آیا معنی cleft مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )