برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

climb out

climb out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاپور
خارج شدن(بیرون آمدن) از چیزی . مثال: He climbed out of the wreckage without injury
NeginNk
خارج شدن از جایی مثلاi climb out of the cave by a rope

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی climb out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )