برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1356 100 1

climb

/ˈklaɪm/ /klaɪm/

معنی: بالا رفتن، صعود کردن، ترقی کردن
معانی دیگر: بالا رفتن از، فرازیدن، (با دست و پا) پایین رفتن، به زیر رفتن، بالا روی، کوه پیمایی، (لباس های سنگین یا دست و پا گیر) درآوردن یا پوشیدن، (گیاه شناسی) پیچیدن و بالا رفتن از چیزی، برآویختن

بررسی کلمه climb

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: climbs, climbing, climbed
(1) تعریف: to move upward; go towards the top; ascend.
مترادف: ascend
متضاد: descend
مشابه: arise, clamber, lift, mount, rise, scale, scramble, shin, shinny, swarm

- We climbed straight up toward the top of the mountain.
[ترجمه Mehdi79] ما مستقیم به سمت قله کوه بالا رفتیم
|
[ترجمه ترگمان] مستقیم از بالای کوه بالا رفتیم
[ترجمه گوگل] ما صعود کردیم به سمت بالای کوه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The airplane climbed until it was above the clouds.
[ترجمه آنیتا] هوا پیما اینقدر بالا رفت تا به ابر هارسید|
[ترجمه ترگمان] هواپیما تا بالای ابرها بالا رفت
[ترجمه گوگل] هواپیما بالا رفت تا بالاتر از ابرها باشد
[ترجمه شما] ...

واژه climb در جمله های نمونه

1. climb down
انعطاف به خرج دادن،(در خواسته‌های خود و غیره) تخفیف دادن،از خر شیطان پایین آمدن

2. don't climb an unsteady ladder!
از نردبان متزلزل بالا نرو!

3. to climb over a wall
از دیوار بالا رفتن

4. a hard climb up the mountain
صعود طاقت فرسا به بالای کوه

5. a strenuous climb to the top of the mountain
صعود طاقت فرسا به قله‌ی کوه

6. towchal was a difficult climb
توچال کوه پیمایی مشکلی بود.

7. he found enough strength to climb to the summit
او نیروی لازم برای رسیدن به قله را (در خود) پیدا کرد.

8. i rested the horse before starting to climb the hill
قبل از شروع به بالا رفتن از تپه به اسب استراحت دادم.

9. we had to ditch our bicycles and climb the mountain
مجبور شدیم دوچرخه‌هایمان را رها کرده و از کوه بالا برویم.

10. give me a boost from behind so i can climb the tree
از عقب مرا هل بده تا بتوانم بالای درخت بروم.

11. the cat went up the tree but could not climb down
گربه از درخت بالا رفت ولی نتوانست پایین بیاید.

12. He that would eat [have] the fruit must climb the tree. ...

مترادف climb

بالا رفتن (فعل)
up , boost , rise , lift , ascend , climb , soar
صعود کردن (فعل)
rise , ascend , mount , climb , go up , ramp , soar
ترقی کردن (فعل)
up , rise , grow , climb , steepen , remunerate

معنی عبارات مرتبط با climb به فارسی

انعطاف به خرج دادن، (در خواسته های خود و غیره) تخفیف دادن، از خر شیطان پایین آمدن، اعتراف به اشتباه، کاهش خواسته یا ادعا، تخفیف

معنی climb در دیکشنری تخصصی

climb
[کوه نوردی] صعود
[کوه نوردی] صعود با تمرین
[کوه نوردی] مسیر سنگی
[کوه نوردی] صعود به عنوان نفر دوم
[عمران و معماری] اوجگیری
[کوه نوردی] صعود تمرینی
[کوه نوردی] صعود آزاد

معنی کلمه climb به انگلیسی

climb
• act of ascending; ascent; something which can be climbed (hill, rise)
• ascend, go up; slope upward; gradually move upward
• if you climb something such as a tree, mountain, or ladder, you move towards the top of it. verb here but can also be used as a count noun. e.g. we were still out of breath from the climb.
• if you climb somewhere, you move there carefully and sometimes awkwardly, because there is not much room to move.
• to climb also means to move upwards or to increase in level or value.
climb down
• go down, come down, step gradually down
• a climb-down in an argument or dispute is the act of admitting that you are wrong or of agreeing to reduce the demands or conditions that you were previously insisting on.
climb indicator
• (aviation) device that indicates the rate of ascent or descent of a plane
climb like a monkey
• climb in a quick and agile manner
climb on the bandwagon
• follow the lead of other people, do as everyone else is doing
climb over
• cross anything of substantial height
climb the ladder
• go up the ladder; move up in the hierarchy of a company
climb up
• go up, come up, step gradually up
climb up a tall tree
• go away, get lost, leave (expression of exasperation)
index climb
• rise in the stock market

climb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رحمت
صعود کردن
ebi
کوه‌نوردی ، بالاروی از کوه
Kosar
بالا رفتن از چیزی
tinabailari
بالا رفتن ، صعود کردن
As they climbed higher , the air became cooler
اون ها هر چی بالاتر می رفتند ، هوا خنک تر می شد 🤼‍♀️

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی climb
کلمه : climb
املای فارسی : کلیمب
اشتباه تایپی : زمهئذ
عکس climb : در گوگل

آیا معنی climb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )