برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

clip gage

clip gage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حاجی
باز شدگی (دهانه ترک) سنج
حاج امام
تغییرمکان سنج،جابجایی سنج
حاج حجت
بازشدگی سنج
حاج امام
اندازه گیر جابجايي گشایشی دهانه ترك
حاجی مشدی
ابزار اندازه گیری گشودگی نوک ترک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی clip gage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )