برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
close - in - upon

close in upon

close in upon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
نزدیک شدن به کسی
محاصره کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی close in upon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )