برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
close - on

close on

close on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان حجتی
1- تقریبا، حدودا
2- بستن قرارداد
سید محمود حسینی
نزدیک تر شدن به

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی close on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )