انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1076 100 1

cloverleaf

تلفظ cloverleaf
تلفظ cloverleaf به آمریکایی/ˈkloʊvəliːf/ تلفظ cloverleaf به انگلیسی/ˈkləʊvəliːf/

معنی: برگ شبدر، چهار راه اتوبان
معانی دیگر: (راه سازی) تقاطع شبدری

بررسی کلمه cloverleaf

اسم ( noun )
حالات: cloverleafs, cloverleaves
• : تعریف: a set of interchange roads, patterned like a four-leaf clover, at the intersection of two highways that are on different levels.
صفت ( adjective )
• : تعریف: resembling a three-leaf or four-leaf clover.

واژه cloverleaf در جمله های نمونه

1. He is our Cloverleaf U. K. Connection based near Manchester and he has brought through some marvelous channeled messages in group situations. We see him once or twice a year in Kauai or Saskatoon .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او cloverleaf ما است ک ارتباط نزدیک منچستر و او از طریق برخی پیام‌های channeled شگفت‌انگیز در موقعیت‌های گروهی آورده شده‌است ما یکی دو بار در سال in یا Saskatoon او را می‌بینیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او اتصال U K Cloverleaf ما در نزدیکی منچستر است و او را از طریق برخی از پیام های هدایت شده شگفت انگیز در شرایط گروهی به ارمغان آورد ما او را یک یا دو بار در سال در کاوای یا ساسکاتون می بینیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. This is new information for you at Cloverleaf.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این اطلاعات جدیدی برای شما در سایت cloverleaf است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این اطلاعات جدید برای شما در Cloverleaf است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The Silver Tower, southeast of the Sanyuan cloverleaf, is a good example of this approach.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برج نقره‌ای، واقع در جنوب شرقی the cloverleaf، نمونه خوبی از این روش است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برج نقره ای، جنوب شرقی چوبه برگ Sanyuan، نمونه خوبی از این رویکرد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Cloverleaf exchange. Use the right - click menu to change road thickness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مبادله cloverleaf از منوی راست کلیک برای تغییر ضخامت جاده استفاده کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تبادل روغنی از منوی راست کلیک برای تغییر ضخامت جاده استفاده کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. In September of 198 Cloverleaf Connection was spiritually born and from that time on newsletters, books, workshops and retreats have been continuously offered to people of like mind.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در سپتامبر ۱۹۸ cloverleaf ارتباط از لحاظ معنوی به دنیا آمد و از آن زمان در خبرنامه ها، کتاب‌ها، کارگاه‌ها و retreats به طور مداوم به مردم ذهن ارائه شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در سپتامبر سال 198 اتصال Cloverleaf به لحاظ روحانی متولد شد و از آن زمان در خبرنامه ها، کتاب ها، کارگاه ها و عقب نشینی ها به طور مداوم به افرادی مانند ذهن ارائه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The cloverleaf intersection being built is designed by a young man.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تقاطع cloverleaf توسط یک مرد جوان طراحی شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تقاطع کوهی که در حال ساخت است توسط یک مرد جوان طراحی شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Thank you for helping me and Cloverleaf and thank you for helping America and the whole world!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]متشکرم که به من و cloverleaf کمک کردید و از شما برای کمک به آمریکا و کل دنیا تشکر می‌کنم!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با تشکر از شما برای کمک به من و Cloverleaf و از شما سپاسگزارم برای کمک به امریکا و تمام جهان!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. In the Cloverleaf Glossary files I located another description, which felt so good!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در این واژه‌نامه جای دیگری وجود دارد که من آن را بسیار خوب حس می‌کنم!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در فایل های واژه نامه Cloverleaf من یکی دیگر از توضیحات را که خیلی خوب بود احساس کردم!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. We had our last gathering of Cloverleaf enthusiasts in Saskatoon last Saturday and it was another rescue circle.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما آخرین گردهمایی مشتاقان cloverleaf را در شنبه گذشته داشتیم و این یک حلقه نجات دیگر بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آخرین شنبه گذشته ما در حال جمع شدن از علاقه مندان Cloverleaf در ساسکاتون بودیم و این یک حلقه نجات دیگر بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. We contribute Cloverleaf channelings to them.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما cloverleaf channelings به آن‌ها کمک می‌کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما به آنها هدیه می دهیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The spill in my hand was beginning to sputter, but-I noticed that the cloverleaf aperture was now glowing pinkly.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مایع درون دستم شروع به حرف زدن کرد، اما - متوجه شدم که دیافراگم cloverleaf اکنون در حال درخشیدن است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ریختن در دست من آغاز شد، اما من متوجه شدم که دیافراگم تخم مرغی در حال زرق و برق دار شدن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. And the ear is not the only sensitive part of the human anatomy which Cloverleaf is designed to appeal to.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و گوش تنها بخش حساس از آناتومی بدن نیست که cloverleaf برای جلب توجه طراحی شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و گوش نه تنها بخش حساس آناتومی انسان است که Cloverleaf طراحی شده است برای درخواست تجدید نظر
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. I closed my eyes to shut out the glow from the cloverleaf window and tried for sleep.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چشمانم را بستم تا نور پنجره را خاموش کنم و سعی کردم بخوابم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چشمانم را بستم تا از پنجره پنجره چرکین خاموش شود و برای خواب سعی کردم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. I feel very privileged to be part of this spiritual work and look forward to many years of joyous anticipation of new messages from Ariana and the other members of Cloverleaf.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من احساس افتخار می‌کنم که بخشی از این کار معنوی باشم و به دنبال سال‌ها پیش‌بینی شاد پیام‌های جدید از آریانا و دیگر اعضای of باشم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من احساس می کنم بسیار ممتاز هستم که بخشی از این کار روحانی باشم و منتظر سال های پیش بینی های شاد از پیام های جدید از آریانا و دیگر اعضای کلوفلایف هستم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف cloverleaf

برگ شبدر (اسم)
cloverleaf
چهار راه اتوبان (اسم)
cloverleaf

معنی cloverleaf در دیکشنری تخصصی

cloverleaf
[عمران و معماری] شبدری - چهارراه برگ شبدری - چهارراه شبدری - چهار سوی شبدری - شبدر
[عمران و معماری] تقاطع شبدری غیر مسطح
[عمران و معماری] تقاطع شبدری
[عمران و معماری] پاره شبدری

معنی کلمه cloverleaf به انگلیسی

cloverleaf
• leaf of a clover plant

cloverleaf را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

آشوبا آبادیان > catch attention
محدثه فرومدی > see
کیان > emboldened
نیما > issue by
fatemeh > might be though
amirhossein > swaged
Leyla > no pains no gains
محدثه فرومدی > consecutive

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی cloverleaf
کلمه : cloverleaf
املای فارسی : کلورلیف
اشتباه تایپی : زمخرثقمثشب
عکس cloverleaf : در گوگل


آیا معنی cloverleaf مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )