برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1355 100 1

co ordinate

معنی کلمه co ordinate به انگلیسی

co ordinate
• to co-ordinate a project or activity means to organize the different aspects of it to make sure they all run efficiently.
• if you co-ordinate the movements of your body, you make them work together smoothly.

co ordinate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفی حجازی فر
سازماندهی کردن
جهت دادن
میثم علیزاده
متناسب سازی، هماهنگ کردن
باقری
هماهنگ با

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی co ordinate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )