برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

code smell

code smell را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
نابسامانی کد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی code smell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )