برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1270 100 1

coincidence circuit ,coincidence couter coincidence gate

معنی coincidence circuit ,coincidence couter coincidence gate در دیکشنری تخصصی

coincidence circuit ,coincidence couter coincidence gate
[برق و الکترونیک] مدار همفرودی ، شمارشگر همفرودی ، دریچه ی همفرودی مداری که فقط هنگامی پالس مشخصی در خروجی تولید می کند که تعداد معینی با ترکیب از دو یا چند پایانه ی ورودی ، پالسهایی را در فاصله زمانی معین دریافت کننند .

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی coincidence circuit ,coincidence couter coincidence gate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )