برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1275 100 1

collect call

واژه collect call در جمله های نمونه

1. I'd like to make a collect call.
[ترجمه ترگمان]دوست دارم یک تماس بگیرم
[ترجمه گوگل]من میخواهم یک تماس تلفنی بگیرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The upstanding citizen was able to make a collect call to his wife.
[ترجمه ترگمان]شهروندان شریف توانستند با همسرش تماس بگیرند
[ترجمه گوگل]شهروند برجسته قادر به جمع آوری تماس به همسر خود بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. L : I. d like to make a collect call to Manila, the Philippines please.
[ترجمه ترگمان]L: I دوست دارم با فیلیپین تماس بگیرم، فیلیپین راضی شود
[ترجمه گوگل]L I d می خواهم یک تماس تلفنی به مانیل، فیلیپین لطفا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You can't make a collect call to a cell phone.
[ترجمه ترگمان]شما نمی‌توانید یک تماس تلفنی با یک تلفن همراه داشته باشید
[ترجمه گوگل]شما نمیتوانید یک تماس تلفنی به یک تلفن همراه ببرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه collect call به انگلیسی

collect call
• telephone call in which the receiver pays the charges

collect call را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسماعیل غروی
میزبانِ تماس
[تماس تلفنی‌ای که هزینه آن به حسابِ گیرنده منظور می شود - معادل انتخاب شده توسط اُپراتور ایرانسل]
کیان
collect call به سرویسی میگن که شما وقتی تماس میگیرید هزینه به پای طرف مقابلتون زده میشه.
اصطلاح بریتیش این reverse-charge call هست. هزینه معکوس
گلی افجه
هزینه توسط مخاطب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی collect call مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )