برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

collective good

collective good را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
خیر مشترک، خیر عمومی، منافع جمعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی collective good مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )