برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1176 100 1

collinearity

معنی collinearity در دیکشنری تخصصی

collinearity
[ریاضیات] هم راستایی، همخطی
[آمار] همخطی

collinearity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه سلگی
در آمار یعنی همراستایی
جلال پور
همبستگی بسیار بالا بین متغیر های مستقل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی collinearity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )