برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1222 100 1

collineation

معنی collineation در دیکشنری تخصصی

collineation
[ریاضیات] تبدیل هم راستایی، همخطی، تبدیل همخطی
[ریاضیات] تبدیل همخطی مرکزی

collineation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی collineation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )