برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1287 100 1

combo

/ˈkɑːmˌboʊ/ /ˈkɑːmˌbəʊ/

معنی: دسته کوچک موسیقی جاز
معانی دیگر: همامیخت، گروهچه (به ویژه گروه نوازندگان جاز مرکب از سه تا شش نوازنده)

بررسی کلمه combo

اسم ( noun )
حالات: combos
(1) تعریف: a small band of musicians, usu. playing popular music such as jazz or rock.
مشابه: group

(2) تعریف: (informal) a combination or mixture; a grouping thus formed.

واژه combo در جمله های نمونه

1. That's a funny combo - pink and orange.
[ترجمه ترگمان]ترکیب عجیبی است - صورتی و نارنجی
[ترجمه گوگل]این ترکیبی خنده دار - صورتی و نارنجی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He played trumpet professionally in a jazz combo.
[ترجمه ترگمان]او در یک ترکیب جاز بصورت حرفه‌ای بوق می‌زد
[ترجمه گوگل]او تراموا حرفه ای در دسته کوچک موسیقی جاز بازی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'll have the steak and chicken combo platter.
[ترجمه ترگمان]من استیک و مرغ سوخاری می‌خورم
[ترجمه گوگل]من دیگ سوکت استیک و مرغ را می خواهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'll have the burrito and taco combo, please.
[ترجمه ترگمان] من \"بوریتو\" و \"تاکو\" می‌زنم، لطفا
[ترجمه گوگل]من دسته کوچک موسیقی جاز را دوست دارم، لطفا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف combo

دسته کوچک موسیقی جاز (اسم)
combo

معنی کلمه combo به انگلیسی

combo
• small jazz band; combination; (computers) name for an integrated cd driver that contains a dvd and a cd burner
• a combo is a small group of jazz musicians.
combo box
• (computers) window (containing a dialog box) that has a list that can be scrolled and a field where text can be inserted

combo را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
ترکیب(Combo is short for Combination)
BlacKElection
It's kind of a proud-scared combo
این یه نوع ترکیب ترس و افتخاره
Zootopia 2016

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی combo
کلمه : combo
املای فارسی : کمبو
اشتباه تایپی : زخئذخ
عکس combo : در گوگل

آیا معنی combo مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )