برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1272 100 1

come to an end


معنی: سرامدن
معانی دیگر: خاتمه یافتن، پایان یافتن

واژه come to an end در جمله های نمونه

1. Fear not that thy life shall come to an end, but rather fear that it shall never have a beginning.
[ترجمه ترگمان]ترس از آن نیست که زندگی تو به پایان برسد، بلکه از آن است که دیگر شروع نخواهد شد
[ترجمه گوگل]ترس ندارم که زندگی تو به پایان برسد، بلکه ترس از اینکه هیچگز آغاز نخواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All good things must come to an end.
[ترجمه ترگمان]همه چیزهای خوب باید به آخر برسد
[ترجمه گوگل]تمام چیزهای خوب باید به سرانجام برسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Fear not that the life shall come to an end, but rather fear that it shall never have a beginning.
[ترجمه ترگمان]ترس از آن نیست که زندگی به پایان برسد، بلکه از آن بیم دارد که هرگز آغاز نخواهد شد
[ترجمه گوگل]ترس نیست که زندگی به پایان برسد، بلکه ترس از آن است که هرگز آغاز نخواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Fear not that the lift shall come to an end ,but rather fear that it shall never have a beginning. ——J. H.
[ترجمه ترگمان]بیم آن نمی‌رود که ...

مترادف come to an end

سرامدن (فعل)
pass , expire , surprise , come to an end , come upon

معنی کلمه come to an end به انگلیسی

come to an end
• finish, end

come to an end را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حدیث زارع
وفات کردن
سجاد مصلحی
به پایان رسیدن - تمام شدن
محدثه فرومدی
به اتمام رسیدن، به پایان آمدن، پایان گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی come to an end
کلمه : come to an end
املای فارسی : سوم تو آن عند
اشتباه تایپی : زخئث فخ شد ثدی
عکس come to an end : در گوگل

آیا معنی come to an end مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )