برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
come - to - mind

come to mind

come to mind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
به ذهن رسیدن

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی come to mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )