برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1280 100 1

come up against

واژه come up against در جمله های نمونه

1. If you come up against difficulties, let me know and I'll help out.
[ترجمه ترگمان]اگر با مشکلات روبه‌رو بشوی، به من خبر بده و کمک خواهم کرد
[ترجمه گوگل]اگر شما در برابر مشکلات کنار بیایید، به من بگویم و من کمک خواهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We may find we come up against quite a lot of opposition from local people.
[ترجمه ترگمان]ما ممکن است شاهد باشیم که ما با مخالفت‌های زیادی از مردم محلی مواجه هستیم
[ترجمه گوگل]ما ممکن است پیدا کنیم که ما مخالف بسیاری از مردم محلی هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We expect to come up against a lot of opposition to the plan.
[ترجمه ترگمان]ما انتظار داریم که مخالفت زیادی با این برنامه داشته باشیم
[ترجمه گوگل]ما انتظار داریم که مخالفت زیادی با این طرح داشته باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We expect to come up against a lot of opposition to the scheme.
[ترجمه ترگمان]ما انتظار داریم که مخالفت زیادی با این طرح داشته باشیم
[ترجمه گوگل] ...

معنی کلمه come up against به انگلیسی

come up against
• encounter (a difficult problem); meet with (difficulties, hardship, etc.)

come up against را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
encountered or had to deal with a difficult situation
پارسا کاوندی
مواجه شدن با ...
میثم
رویارویی پیدا کردن، برخوردن پیدا کردن
امیر ایران باستان
مواجهه با (مشکل یا معضل)
مقابله با (مشکل یا معضل)
رونالدو
با مشکلات رو به شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی come up against مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )