برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
come - way

come way

come way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Venus
از راه رسیدن
*.*
Come wayبه معنی از راه رسیدن معنی ای
قابل قبولهو من باهاش موافقم ولی برای پدید آمدن یا آشکار شدن هم استفاده میشه و یه جاهایی معنیappearمیگیره
مرتضی بزرگیان
come one's way
اتفاق افتادن یا در دسترس قرار گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی come way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )