برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

come with

come with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پیمان
۱) نتیجه میشود از، حاصل میشود از
the kind of skill that comes with years of
practice
۲)همراه است با
In those days the house came with the job.
ابوذر.ف
شامل بودن، دارا بودن
محدثه فرومدی
همراه شدن، همراه/توام/ملازم بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی come with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )