انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1035 100 1

command module

تلفظ command module
تلفظ command module به آمریکایی تلفظ command module به انگلیسی

(در سفرهای فضایی به ویژه به ماه) فرمان کابین (اتاقکی که سرنشینان فضاپیما و ابزار ارتباطی در آن قرار دارد)، کابین فرماندهی

واژه command module در جمله های نمونه

1. As the command module entered the atmosphere tipped backwards so its heat shield was protecting the crew, the same effect happened.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وقتی ماژول فرمان وارد جو شد، سپر حرارتی آن از خدمه محافظت می‌کرد، همان تاثیری که روی داده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همانطور که ماژول فرمان وارد جو شد و به عقب برگشت، بنابراین سپر گرمایش محافظت از خدمه بود، همان اثر اتفاق افتاد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The command module had shown several bugs in its components and a maddening fault with the communications systems.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ماژول فرمان، چندین حشره را در قطعات خود و خطای maddening را با سیستم‌های ارتباطی نشان داده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ماژول فرمان چندین خطا در اجزای آن نشان داد و گسل دیوانه کننده با سیستم های ارتباطی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The crew could then transfer to the command module for the return to Earth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس خدمه می‌توانند به ماژول فرمان برای بازگشت به زمین منتقل شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس خدمه می تواند به ماژول فرمان برای بازگشت به زمین منتقل شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Beneath them the underside of the command module comprised a specially designed shield that protected them from the heat of re-entry.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زیر آن‌ها قسمت زیرین ماژول فرمان شامل یک سپر طراحی‌شده ویژه بود که آن‌ها را از گرمای ورود مجدد محافظت می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در زیر آنها قسمت زیرین ماژول فرمان شامل یک سپر مخصوص طراحی شده بود که آنها را از گرمای ورود مجدد محافظت می کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The command module would then descend to the sea on its parachutes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ماژول فرمان بعد از فرود آمدن به دریا با چترنجات پایین خواهد آمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس ماژول فرماندهی بر روی چتر نجات آنها فرود می آید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The command module would then use its parachutes to land.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس ماژول فرمان از چتر خود به زمین استفاده خواهد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس ماژول فرماندهی از چترهای خود برای فرود استفاده می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The command module also had provision for storing an emergency water supply added.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همچنین ماژول فرمان آماده‌سازی برای ذخیره‌سازی یک منبع آب اضطراری را داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ماژول فرماندهی نیز برای نگهداری یک منبع اضطراری تامین شده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Changes were made to the command module.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تغییرات به ماژول فرمان داده شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تغییرات به ماژول فرمان داده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Unfortunately the filters used in the command module were the wrong shape to fit into the lunar module.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]متاسفانه فیلتر مورد استفاده در ماژول فرمان، شکل اشتباهی برای برازش در ماژول قمری بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]متاسفانه فیلترهایی که در ماژول فرمان استفاده میشد شکل اشتباهی بود که با ماژول ماهانه سازگار بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The warm water was piped to the command module where it could be used for washing and added to dehydrated food packages.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آب گرم به ماژول فرمان داده شد که در آن می توان از آن برای شستن و اضافه کردن بسته‌های غذایی به دست آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آب گرم به ماژول فرماندهی هدایت شد، جایی که از آن می توان برای شستن استفاده کرد و به بسته های مواد غذایی خشک شده اضافه شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Consider the atmosphere in the Apollo command module.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اتمسفر در ماژول فرماندهی آپولو را در نظر بگیرید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فضا را در ماژول فرمان Apollo بررسی کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Standing on top of the command module during launch was the emergency escape system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ایستادن بر روی ماژول فرمان در حین پرتاب، سیستم فرار اضطراری بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیستم فرماندهی اضطراری ایستادن در بالای فرمان ماژول در هنگام راه اندازی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Consequently development of the command module continued along two parallel courses.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نتیجه، توسعه ماژول فرمان در طول دو دوره موازی ادامه یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نتیجه، توسعه فرمان ماژول در طول دو دوره موازی ادامه یافت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The command module pilot faced the centre of the panel.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خلبان ماژول فرماندهی با مرکز پانل مواجه شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خلبان ماژول فرمان با مرکز پانل مواجه شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Figure 5 Stages in the construction of a command module.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شکل ۵ مراحل ساخت یک ماژول فرمان را نشان می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شکل 5 مراحل ساخت یک ماژول فرمان
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی command module در دیکشنری تخصصی

command module
[برق و الکترونیک] اتاق فرمان بخشی از فضا پیما که خدمه و تجهیزات ارتباطی و دور سنجی اصلی را حمل می کند .

command module را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی command module
کلمه : command module
املای فارسی : کامند ماژول
اشتباه تایپی : زخئئشدی ئخیعمث
عکس command module : در گوگل


آیا معنی command module مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )