برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

commemorate ne martrys

commemorate ne martrys را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Solale
بزرگداشت شهدای انرژی هسته ای
Doctor
بزرگ داشت شهدای انرژی اتمی
Saghar
گرامی داشت شهدای انرژی هسته ای
Aylin
بزرگ داشت شهدای انرژی هسته ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی commemorate ne martrys مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )