برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

commercialize

/kəˈmɜːrʃəˌlaɪz/ /kəˈmɜːʃəlaɪz/

معنی: بصورت تجارتی دراوردن، جنبه تجارتی دادن به
معانی دیگر: (تداعی منفی) جنبه سود جویی دادن به، پولی و مادی کردن، سود گرای کردن، (انگلیس: commercialise) به صورت تجارتی و انتفاعی در آوردن، جنبه ی بازرگانی دادن به، به روش بازرگانی اداره کردن

بررسی کلمه commercialize

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: commercializes, commercializing, commercialized
• : تعریف: to make into a commercial enterprise something that is not necessarily commercial in nature.

- Our society has commercialized Christmas.
[ترجمه ترگمان] جامعه ما کریسمس را تبلیغ کرده‌است
[ترجمه گوگل] جامعه ما کریسمس را تجاری کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه commercialize در جمله های نمونه

1. It's a pity Christmas has become so commercialized.
[ترجمه ترگمان]حیف که کریسمس این قدر commercialized
[ترجمه گوگل]این ترس کریسمس تبدیل شده است تا تجاری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their music has become very commercialized in recent years.
[ترجمه ترگمان]موسیقی آن‌ها در سال‌های اخیر بسیار تجاری شده‌است
[ترجمه گوگل]موسیقی آنها در سال های اخیر بسیار تجاری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Christmas is far too commercialized now.
[ترجمه ترگمان] کریسمس دیگه خیلی commercialized
[ترجمه گوگل]کریسمس اکنون بیش از حد تجاری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Rock'n'roll has become so commercialized and safe since punk.
[ترجمه ترگمان]راک اند رول از زمان پانک انقدر تجارتی و امن شده‌است
[ترجمه گوگل]Rock'n'roll از پانک تا تجاری شدن و ایمن شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف commercialize

بصورت تجارتی دراوردن (فعل)
commercialize
جنبه تجارتی دادن به (فعل)
commercialize

معنی کلمه commercialize به انگلیسی

commercialize
• make commercial; exploit something for financial profit; reduce in quality for more profit (also commercialise)

commercialize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
تجاری سازی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی commercialize
کلمه : commercialize
املای فارسی : کممرکیلیز
اشتباه تایپی : زخئئثقزهشمهظث
عکس commercialize : در گوگل

آیا معنی commercialize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )