برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1347 100 1

community center

/kəˈmjuːnətiˈsentər/ /kəˈmjuːnɪtiˈsentə/

معنی: ساختمان محل انجمن، مرکز اجتماع
معانی دیگر: باشگاه محله (که اهل محل در آن ملاقات و تفریح می کنند یا جلسه و مهمانی بر پا می نمایند)، فرهنگ سرا، ساختمان محل انجمن فرهنگی وغیره

بررسی کلمه community center

اسم ( noun )
• : تعریف: one or more buildings serving a community or neighborhood as a meeting place for social, educational, athletic, or other activities.

واژه community center در جمله های نمونه

1. Inside a community center, the new council members sat through three hours of speeches.
[ترجمه ترگمان]در داخل یک مرکز اجتماعی، اعضای شورای جدید سه ساعت سخنرانی کردند
[ترجمه گوگل]در داخل یک مرکز اجتماعی، اعضای جدید شورا از طریق سه ساعت سخنرانی ها نشستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Many members consider it more a community center than a health club.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از اعضا آن را به عنوان یک مرکز اجتماعی در مقایسه با یک باشگاه سلامت در نظر می‌گیرند
[ترجمه گوگل]بسیاری از اعضای آن را یک مرکز اجتماعی بیش از یک باشگاه سلامت می دانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No house of worship nor community center should be bereft of personnel or equipment for such education.
[ترجمه ترگمان]هیچ خانه عبادت و یا مرکز اجتماعی نباید از پرسنل یا تجهیزات برای چنین آموزشی محروم باشد
[ترجمه گوگل]هیچ پرستشی یا مرکز اجتماعی نباید از کارکنان یا تجهیزات برای چنین تحصیلی استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Why does this city need a gay community center?
...

مترادف community center

ساختمان محل انجمن (اسم)
community center
مرکز اجتماع (اسم)
community center , foyer

معنی کلمه community center به انگلیسی

community center
• location where people of a certain area can participate in activities (also spelled community centre)

community center را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

e.sobhani
ساختمان محل انجمن یا مرکز اجتماع (فرهنگی و غیره )
علی ماشا اله زاده
مددکاری،انجمن های خیریه،پایگاه بسیج مردمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی community center
کلمه : community center
املای فارسی : کامیونیتی سنتر
اشتباه تایپی : زخئئعدهفغ زثدفثق
عکس community center : در گوگل

آیا معنی community center مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )