برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1316 100 1

complementary energy

معنی complementary energy در دیکشنری تخصصی

complementary energy
[عمران و معماری] انرژی مکملی - متمم انرژی
[عمران و معماری] اصل مکمل انرژی
[عمران و معماری] حداقل متمم انرژی - مکمل انرژی کمینه
[عمران و معماری] اصل حداقل انرژی - مکمل - اصل کمترین انرژی مکمل - اصل مکمل انرژی کمینه
[عمران و معماری] انرژی مکمل ثابت

complementary energy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی complementary energy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )