برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1290 100 1

compost

/ˈkɑːmpost/ /ˈkɒmpɒst/

معنی: مخلوط، مواد مقوی نباتات، کود دادن
معانی دیگر: کود (به ویژه کودبرگ یا آمیزه ای از کود حیوانی و خاک)، آمیزه، ترکیب

بررسی کلمه compost

اسم ( noun )
(1) تعریف: a mixture of decaying organic matter, such as dead leaves or manure, that is used as fertilizer or mulch.

(2) تعریف: a compound or combination; mixture.
مشابه: composite, composition, compound
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: composts, composting, composted
(1) تعریف: to treat (soil) with compost.
مشابه: muck

(2) تعریف: to convert to compost.

- I compost my kitchen scraps.
[ترجمه ترگمان] scraps را کود می‌کنم
[ترجمه گوگل] من آشپزخانه خود را برداشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه compost در جمله های نمونه

1. old newspapers can be turned into compost
روزنامه‌های کهنه را می‌توان به کود تبدیل کرد.

2. The panels slot together to make a compost bin.
[ترجمه ترگمان]پانل‌ها دور هم جمع می‌شوند تا به صورت کمپوست (کمپوست)ایجاد کنند
[ترجمه گوگل]پانل ها با هم به یک کمپوست ساخته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The compost is specially formulated for pot plants.
[ترجمه ترگمان]کمپوست به طور خاص برای گیاهان pot فرموله شده‌است
[ترجمه گوگل]کمپوست به خصوص برای گیاهان گلدانی طراحی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The debris slowly decomposes into compost.
[ترجمه ترگمان]The به آرامی به کمپوست تجزیه می‌شوند
[ترجمه گوگل]آوار به آرامی به کمپوست تجزیه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Bed the roots in the compost.
[ترجمه ترگمان]ریشه‌ها را روی کود Bed
[ترجمه گوگل]ریشه ها را در کمپوست بگذارید
[ترجمه شما] ...

مترادف compost

مخلوط (اسم)
mix , blend , admixture , mixture , hash , melange , composite , compost , hybrid , hodgepodge , mishmash , olio , macedoine
مواد مقوی نباتات (اسم)
compost
کود دادن (فعل)
dung , compost , fertilize , manure , fatten

معنی compost در دیکشنری تخصصی

compost
[خاک شناسی] کمپوست
[آب و خاک] کمپوست، کود برگ

معنی کلمه compost به انگلیسی

compost
• decayed organic matter or dung used for fertilizing land
• compost is a mixture of decaying plants and manure which is used to improve soil.
potting compost
• potting compost is soil that is specially prepared to help young plants to grow.

compost را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
کمپوست، پوسال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی compost
کلمه : compost
املای فارسی : کمپوست
اشتباه تایپی : زخئحخسف
عکس compost : در گوگل

آیا معنی compost مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )