برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

concider

concider را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fatemeh
درنظر گرفتن
گلی افجه
تلقی کردن
قلمداد کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی concider مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )