برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1291 100 1

condo

/ˈkɑːndoʊ/ /ˈkɑːndəʊ/

مخفف: آپارتمان، کاندو

بررسی کلمه condo

اسم ( noun )
حالات: condos
• : تعریف: (informal) an individually owned apartment; condominium.
مشابه: home

واژه condo در جمله های نمونه

1. The sludge in the Cuisinart fills the condo with smells I remember from nature trails of my childhood.
[ترجمه ترگمان]لجن در the، خانه را با بویی که از طبیعت کودکی من به یاد دارم پر می‌کند
[ترجمه گوگل]لجن در Cuisinart بستر با بوی پر از مسیرهای طبیعت دوران کودکی من را به یاد می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He had finally decided to rent a condo on the lake.
[ترجمه ترگمان]بالاخره تصمیم گرفته بود یک آپارتمان روی دریاچه اجاره کند
[ترجمه گوگل]او سرانجام تصمیم گرفت یک آپارتمان در دریاچه اجاره کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. SchultzeAllen markets a kind of worm condo, a multilevel plastic container system about the size of a backyard grill.
[ترجمه ترگمان]SchultzeAllen یک نوع آپارتمان کرم، یک سیستم ظرف پلاستیکی چند سطحی در مورد اندازه یک کباب‌پز پشتی است
[ترجمه گوگل]SchultzeAllen یک نوع کرم کومودو، یک سیستم ظرف چند سطحی پلاستیکی در مورد اندازه کوره حیاط خزانه دار را به فروش می رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They had to move out while the condo was being repaired.
...

معنی کلمه condo به انگلیسی

condo
• condominium, apartment building in which the apartments are individually owned; apartment in such a building
• a condo is the same as a condominium; used in informal american english.

condo را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسما ازاد
a residental apartment building
لیلی موسوی
مجتمع مسکونی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی condo
کلمه : condo
املای فارسی : کاندو
اشتباه تایپی : زخدیخ
عکس condo : در گوگل

آیا معنی condo مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )