انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 888 100 1

بررسی کلمه conjunctive

صفت ( adjective )
(1) تعریف: that connects or joins; connective.

(2) تعریف: joined, combined, or united.

(3) تعریف: in grammar, of or denoting a conjunction or other word or phrase that connects words, phrases, clauses, or larger units of discourse or meaning, such as "still" and "in addition".
اسم ( noun )
مشتقات: conjunctively (adv.)
• : تعریف: a conjunctive word or phrase, esp. a conjunction.

واژه conjunctive در جمله های نمونه

1. the word "consequently" is a conjunctive adverb
ترجمه واژه‌ی "consequently" "حرف قید ربطی‌" است.

2. Then the above learned information in the conjunctive normal form clauses is used to restrict and focus the overall search space of SAT-based test pattern generation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس اطلاعات یاد شده فوق در بنده‌ای فرم نرمال conjunctive برای محدود کردن و تمرکز فضای جستجوی کلی نسل الگوی تست SAT مورد استفاده قرار می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس اطلاعات یاد شده فوق در مقادیر فرمول conjunctive form برای محدود کردن و تمرکز فضای جستجو کلی از الگوی تست آزمایش مبتنی بر SAT استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. There are few conjunctive stokes between characters except for some occasional ones. The characters are always vivid and alert, indicating the author's shrewdness and courage when writing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در میان شخصیت‌های مختلف به جز برخی از موارد، چند تا stokes وجود دارد شخصیت‌های همیشه زنده و هوشیار هستند و به فراست و شهامت نویسنده هنگام نوشتن اشاره می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چند کاراکتر متقابل بین کاراکترها به جز بعضی موارد گاه به گاه وجود دارد شخصیت ها همیشه زنده هستند و هشدار می دهند، نشان دهنده شجاعت و شجاعت نویسنده در هنگام نوشتن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. A connective word, especially a conjunction or conjunctive adverb.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک کلمه ارتباطی، به خصوص یک شرط یا conjunctive شرط
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک کلمه ی ترکیبی، به ویژه یک پیوند یا قاعده مشترک
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Conjunctive use of surface and groundwater, keep the balance of exploitation and supplement of water resources.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استفاده از آب سطحی و زیرزمینی، حفظ تعادل بهره‌برداری و تکمیل منابع آب
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]استفاده مرسوم از آبهای سطحی و زیرزمینی، تعادل بهره برداری و مكمل منابع آب را حفظ می كند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Aiming at the problem of equivalent conversion from conjunctive normal form to disjunctive normal form, an effective algorithm was proposed to construct reduction tree based on discernibility matrix.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با توجه به مساله تبدیل معادل از یک فرم طبیعی به حالت عادی، یک الگوریتم موثر برای ساخت درخت کاهش براساس ماتریس discernibility پیشنهاد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با در نظر گرفتن مشکل تبدیل معادل از شکل عادی همجوشی به شکل طبیعی دیجیتال، یک الگوریتم موثر برای ساخت درخت کاهش بر اساس ماتریس قابل تشخیص ارائه شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. These types of conjunctive words can be summarized into three types: juxtaposing, attaching, and condensing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این نوع کلمات conjunctive را می توان به سه نوع خلاصه کرد: juxtaposing، اتصال، و تراکم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نوع از کلمات مشترک را می توان به سه نوع ترکیب، اتصال، و چگالی خلاصه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Objective To study the effect of the conjunctive - road surgery combined with laser - rhytidectomy on lower blepharoplasty.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف مطالعه تاثیر جراحی جاده - با لیزر بر روی blepharoplasty کم‌تر
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: مطالعه اثر جراحی مفصل - جاده همراه با لیزر - رتی دیکتومی بر روی بلفاروپلاستی پایین
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. An new concept of saturated conjunctive normal form is introduced and the nature of SAT problem is studied for utilizing the characteristic of saturated conjunctive normal form.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک مفهوم جدید از شکل عادی conjunctive مرسوم معرفی شده‌است و ماهیت مساله SAT برای استفاده از ویژگی فرم نرمال conjunctive اشباع‌شده مورد مطالعه قرار گرفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مفهوم جدیدی از شکل طبیعی همجوشی اشباع معرفی شده است و ماهیت مسئله SAT برای استفاده از خصوصیات فرم طبیعی اشباع همراه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. How are the conjunctive words structured?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کلمات conjunctive چگونه ساختار بندی می‌شوند؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کلمات ساختاری چگونه شکل می گیرد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. There were tight junctional points in all the conjunctive sites. The open status was not observed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در همه مناطق conjunctive نقطه junctional وجود داشت وضعیت آزاد مشاهده نشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در تمام سایت های همجوشی نقاط ضعفی وجود دارد وضعیت باز نشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. And and moreover are conjunctive.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و علاوه بر این، conjunctive هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و علاوه بر این، همگام هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. In the refutation tree of predicate calculus, the proved conjunctive formula.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فرمول conjunctive ثابت شده در خط رد حساب دیفرانسیل و انتگرال، فرمول conjunctive ثابت شده را نشان می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در محدوده تقلید محاسبات پیش فرض، فرمول همبستگی ثابت شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. In further discussion points out that the difference reflected by conjunctive words regarding their embedding capacity is conditioned by their own syntactic and semantic properties.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در بحث بیشتر نشان می‌دهد که تفاوت منعکس‌شده توسط کلمات conjunctive در رابطه با ظرفیت تعبیه آن‌ها مشروط به ویژگی‌های نحوی و معنایی خودشان است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در بحث های دیگر اشاره می شود که تفاوت در کلمات کلیدی در مورد ظرفیت جاسازی آنها منعکس شده با خواص نحوی و معنایی خودشان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. This paper presents a fast and efficient algorithm for discovering exceptional rules from data sets. This algorithm permits that the consequent of a rule is a conjunctive normal form.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله یک الگوریتم سریع و کارآمد برای کشف قوانین استثنایی از مجموعه‌های داده ارایه می‌دهد این الگوریتم اجازه می‌دهد که نتیجه یک قاعده یک شکل طبیعی conjunctive باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقاله یک الگوریتم سریع و کارآمد برای کشف قوانین استثنایی از مجموعه داده ها ارائه می دهد این الگوریتم اجازه می دهد که نتیجه یک قاعده یک فرم طبیعی مشترک باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف conjunctive

حرف ربط (صفت)
conjunctive
عطفی (صفت)
conjunctive
ربط دهنده (صفت)
conjunctive

معنی عبارات مرتبط با conjunctive به فارسی

وجهی ازفعل که درجزای شرطیاقیدبکارمی رود
بافته ملتحمه

معنی کلمه conjunctive به انگلیسی

conjunctive
• word used to link together words or phrases (i.e. and or but)
• connective; of or pertaining to a conjunctive (word used to link together words or phrases)
conjunctive tissue
• tissue which connects other tissues and organs

conjunctive را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی conjunctive

ebitaheri@gmail.com ٢٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٣
پیوسته
|

پیشنهاد شما درباره معنی conjunctiveنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی conjunctive
کلمه : conjunctive
املای فارسی : کنجونکتیو
اشتباه تایپی : زخدتعدزفهرث
عکس conjunctive : در گوگل


آیا معنی conjunctive مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )