برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1325 100 1

conjure up


1- (با چشم بندی یا سحر و جادو) احضار کردن، 2- به یاد آوردن، به خاطر خطور دادن

بررسی کلمه conjure up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to produce in the mind; evoke.
مشابه: evoke

- Her books conjure up a world of fantastic beings with awesome powers.
[ترجمه ترگمان] کتاب‌های او دنیایی پر از موجودات خارق‌العاده با قدرت‌های خارق‌العاده دارد
[ترجمه گوگل] کتاب های او جهان را از موجودات فوق العاده با قدرت های بسیار جذاب فرا می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه conjure up در جمله های نمونه

1. How am I expected to conjure up a meal for six of his friends with almost nothing in the fridge?
[ترجمه ترگمان]از کجا انتظار داشتم برای شش تا از دوستانش با تقریبا هیچ چیز در یخچال غذا درست کنم؟
[ترجمه گوگل]چگونه می توان انتظار داشت که برای شش تن از دوستانش تقریبا هیچ چیز در یخچال نوشید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I can't simply conjure up the money out of thin air.
[ترجمه ترگمان]من نمی‌تونم به سادگی پول رو از هوای رقیق درست کنم
[ترجمه گوگل]من نمی توانم پول را از هوا نازک کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When we think of adventurers, many of us conjure up images of larger-than-life characters trekking to the North Pole.
[ترجمه ترگمان]وقتی در مورد ماجراجویان فکر می‌کنیم، بسیاری از ما تصاویری از شخصیت‌های زنده و بزرگ‌تر را یاد می‌گیریم که به قطب شمال سفر می‌کنند
[ترجمه گوگل]هنگامی که ما به ماجراجویان فکر می کنیم، بسیاری از ما تصاویری از کاراکترهای بزرگتر از زندگی را به قطب شمال هدایت می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Unfortunately, I can't just conjure up the money out of thin air!
...

معنی کلمه conjure up به انگلیسی

conjure up
• invoke, bring to mind

conjure up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریدون جمالی زاده
متصور کردن
روحانی
متبادر کردن
Mohsen
مجسم کردن
شهریار
حدس زدن
Fary
تداعی کردن
sam
در آمریکا زیاد این کلمه به کار میره و ترجمه اش به فارسی این چنین میشه که : در مدت زمان خیلی کمی وعده غذایی درست کنی مثلا وقتی یهویی مهمون میاد خونتون و چیزی در یخچال ندارید
How can I conjure up a meal for guests ...
سید محمود حسینی
چیزي را با کمترین منابع خلق کردن
سرهم کردن،دست وپا کردن
سید مهران زارع
جنبل کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی conjure up
کلمه : conjure up
املای فارسی : کنجور آاپ
اشتباه تایپی : زخدتعقث عح
عکس conjure up : در گوگل

آیا معنی conjure up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )