برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

conscience privates

conscience privates را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
درون افراد
The source of love is within people
سرچشمه عشق درون مردم است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی conscience privates مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )