برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

conscious _


پسوند: آگاه [a race-conscious politician سیاستمدار آگاه به مسایل نژادی]

conscious _ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی conscious _
کلمه : conscious _
املای فارسی : کانشس _
اشتباه تایپی : زخدسزهخعس _
عکس conscious _ : در گوگل

آیا معنی conscious _ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )