برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

context marketing

context marketing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی نیک سرشت
Context marketing is the ability to deliver the right content or experience to the right person, in the right place, and at the right time based on the sum total of that person's past brand interactions and current needs.
علی نیک سرشت
بازاریابی بافتار محور- بازاریابی زمینه ای- بازاریابی بستر محور- بازاریابی شرایط محور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی context marketing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )