برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

contextualized

contextualized را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهاره
مفهوم سازی درون بافتی
علی بیگی
مفهوم سازی وابسته به زمینه
مصطفی
بسترسازی شده
عسل
مفهوم سازی
محمد بیرانوند
سیاقمند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی contextualized مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )