برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

conventional sense

conventional sense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
معنی متعارف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی conventional sense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )