برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1214 100 1

conversational mode

/ˌkɑːnvərˈseɪʃənəlmoʊd/ /ˌkɒnvəˈseɪʃnəlməʊd/

باب محاوره ای

معنی conversational mode در دیکشنری تخصصی

conversational mode
[کامپیوتر] حالت محاوره ای ؛ مد محاوره ای ؛ باب محاوره ای
[برق و الکترونیک] مد محاوره ای حالتی از کار کامپیوتر که امکان پاسخهای متقابل بین کاربر و کامپیوتر را از طریق صفحه کلید فراهم می کند.

conversational mode را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی conversational mode
کلمه : conversational mode
املای فارسی : کنورستینل مد
اشتباه تایپی : زخدرثقسشفهخدشم ئخیث
عکس conversational mode : در گوگل

آیا معنی conversational mode مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )