برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1205 100 1

conversational style program

معنی conversational style program در دیکشنری تخصصی

conversational style program
[برق و الکترونیک] برنامه محاوره ای

conversational style program را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی conversational style program مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )