برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1221 100 1

conversazione

/kɔːnveɑːsɑːˈtsjɔːne/ /ˈkɒnvəˌsætsɪˈəʊnɪ/

(ایتالیایی) گردهمایی ادبی یا هنری، بزم شعر

معنی کلمه conversazione به انگلیسی

conversazione
• (from italian) social gathering; informal discussion on arts; social gathering to converse about a topic related to arts or science

conversazione را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی conversazione
کلمه : conversazione
املای فارسی : کنورسزین
اشتباه تایپی : زخدرثقسشظهخدث
عکس conversazione : در گوگل

آیا معنی conversazione مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )