مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 323 100 1

cool

تلفظ cool
تلفظ cool به آمریکاییUs : /ˈkuːl/   تلفظ cool به انگلیسیUk : /kuːl/

گذشته: cooled     گذشته کامل: cooled
صفت تفضیلی: cooler     صفت عالی: coolest
معنی: خون سردی، سرد، خنک، خونسرد، خنک ساختن، چاییدن، خنک کردن، سرد کردن، ارام کردن
معانی دیگر: خنک (سردی خوشایند)، تگرگی، چاییده، (جامه و پتو و غیره) سرد، آرام، خوددار، مهارشده، (خودمانی) بی تفاوت، بی اعتنا، ناهمگون، نادوستانه، (از نظر رفتار یا گفتار) سرد، غیرصمیمانه، مک، شیرین (بیشتر در مورد پول)، (امریکا - خودمانی) خیلی خوب، بسیار خوشایند، مامانی، خنک کردن یا شدن، سرد کردن یا شدن، (دوستی و عشق و غیره) فروکش کردن، بی ادب (و خونسرد)، گستاخ (و بی اعتنا)، آبی فام، سبز فام (رنگ های ((سرد)): انواع رنگ های سبز و آبی)

بررسی معنی cool

با حال - خفن
نوع: صفت

• It was a really cool gig.
• اجرای واقعا خفنی بود.
• She's really cool.
• او واقعا آدم باحالی است.
خنک - کمی سرد
نوع: صفت

• a nice cool breeze
• یک نسیم خوب و خنک
• cool water
• آب خنک
باشه! - چه باحال!
نوع: حرف ندا

• "We'll meet at ten , then ? " "Cool. "
• "ساعت ده همدیگر را ببینیم پس؟" "باشه".
• You've got your own apartment ? Cool!
• تو آپارتمان خودت را داری؟ چه باحال!
سرد کردن - سرد شدن
نوع: فعل گذرا و ناگذر
مترادف: chill

• Allow the bread to cool before slicing it.
• بگذار نان سرد شود قبل از بریدن آن.

مترادف cool

- اسم -
خون سردی
equanimity , composure , possession , cool , calmness , coolness , sangfroid , self-possession , recollection , unflappability
- صفت -
سرد
algid , cold , cool , chilled , chilly , standoff , fresh , standoffish , arctic , distant , nipping , wintry , raw
خنک
algid , cold , cool , chilled , chilly , fresh , flat , insipid , vapid , breezy , frigid , icy
خونسرد
imperturbable , cool , cool-headed , cold-blooded , composed , dispassionate , cold-livered , even-tempered , self-possessed
- فعل -
خنک ساختن
cool , fresh , refresh , refrigerate , render flat , render frigid , render insipid
چاییدن
cool , catch cold
خنک کردن
cool , fresh , keel , chill , refresh , refrigerate , render flat , render frigid , render insipid
سرد کردن
cool , chill , refrigerate , make cold
ارام کردن
assuage , acquiesce , conciliate , calm , appease , soothe , quiet , gentle , still , cool , allay , alleviate , solace , silence , pacify , smooth , becalm , lull , mollify , placate , quieten

معنی عبارات مرتبط با cool به فارسی

1- خونسرد، مسلط به خود، آرام و متین 2- خنک و راحت، دنج، خوددار,خون سرد,متین
خنک کردن یا شدن، به حرارت مطلوب رساندن یا رسیدن، آرام شدن
خونسرد باش !، تندی نکن !، دست نگه دار!
1- سرد شدن (و به حرارت طبیعی یا معمولی خود رسیدن) 2- بی علاقه شدن، اشتیاق خود را از دست دادن، آرام شدن
(عامیانه) برای مدت طولانی معطل کردن یا شدن
بوسیله ء هوا سرد کردن
خونسردی خود را حفظ کردن، آرامش خود را از دست ندادن
خونسردی خود را از دست دادن، از جا در رفتن، برآشفتن
با خونسردی عمل کردن، دستپاچه یا آشفته نشدن، خونسردانه عمل کردن

معنی کلمه cool به انگلیسی

cool
• coldness; poise, composure
• chill, make slightly cold; be chilled, become slightly cold; calm, soothe
• slightly cold; indifferent, uncaring, aloof; composed, deliberate; great, terrific (slang)
• something that is cool has a low temperature but is not cold.
• cool clothing is made of thin material that is comfortable to wear in hot weather.
• when something cools or when you cool it, it becomes less hot.
• if you stay cool in a difficult situation, you remain calm.
• if someone is cool towards you, they are unfriendly. if they are cool towards an idea or suggestion, they are not enthusiastic about it.
• if you keep your cool, you control your temper and remain calm in difficult situations. if you lose your cool about something, you become angry and excited about it. used in informal english.
• if something cools down, it becomes cooler until it reaches the temperature you want.
• if someone cools down, they become less angry.
• if you cool off, you make yourself cooler after being too hot.
cool amount
• large amount (of something)
cool as a cucumber
• very composed, indifferent, apathetic
cool cat
• one who is sophisticated or hip (slang)
cool cheek
• shameless boldness, impudence
cool color
• color belonging to the blues purples and greens, color that gives the impression of coolness
cool down
• become sick with a cold; be relaxed, calm down
cool guy
• charismatic person, trendy person
cool head
• composure, self-restraint
cool headed
• composed, self-restrained
cool it
• (slang) calm down, take it easy; stop it (i.e.: "as soon as he enters the room, cool it you guys")
cool one's heels
• be made to wait for a long time
cool scent
• light or weak scent
keep cool
• remain calm, keep one's temper, do not get angry
keep one's cool
• remain calm, keep one's temper
play it cool
• remain composed, not become excited
stay cool
• stay calm, remain tranquil

پیشنهاد کاربران درباره معنی cool

okeea ١٣:٥٩ - ١٣٩٦/٠١/٠٧
بسیار خوب ،خوش آیند

حمید شمس الهی ٢٢:٣٠ - ١٣٩٦/٠٢/٠٥
جالب - آرامش بخش

ᴍᴏʀᴛᴇᴢᴀ ٢٠:٥٩ - ١٣٩٦/٠٢/٠٨
باحال

Mahdiye ١٤:٥٨ - ١٣٩٦/٠٤/٠٣
خوب -جالب

موسوی ١٩:١٤ - ١٣٩٦/٠٤/٠٣
cool:به معنای.
خنک یا خنک کردن

afra ١٢:٠٣ - ١٣٩٦/٠٤/١٢
Cool:به معنای دوست داشتنی،معرکه و محشر

..zhrw.. ١٤:٠٦ - ١٣٩٦/٠٤/١٧
باحال

saeid.s.a ١٥:٢٥ - ١٣٩٦/٠٤/٢٢
مثل ایول ، خیلی توپ بود....،با حال،جالب

sara ١٦:٣١ - ١٣٩٦/٠٦/٠٣
باحال

Aazam ٠٤:٣٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩
باحال

amir22 ١٢:٥١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٥
سرد_خنک

پیشنهاد شما درباره معنی coolنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

معنی cool
کلمه : cool
املای فارسی : کول
اشتباه تایپی : زخخم
عکس cool : در گوگل


آیا معنی cool مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 98% )
بستن آگهی ها
زبان مارکت
خرید بلیط هواپیما
حقوق و دستمزد
نرم افزاری مریم
فروشگاه کمپو