برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1331 100 1

coopt


انتخاب کردن ودرمیان خودوردن

بررسی کلمه coopt

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: co-opts, coopts, co-opting, coopting, co-opted, coopted
مشتقات: cooptative (co-optative) (adj.), cooptation (co-optation) (n.)
(1) تعریف: to take over; preempt; assimilate.

- The liberal group has coopted the role of spokesmen for their party.
[ترجمه ترگمان] این گروه آزادیخواه نقش سخنگویان حزب خود را ایفا کرده‌است
[ترجمه گوگل] گروه لیبرال نقش سخنگویان حزب خود را در هم آمیخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to elect as a fellow member of a body.

معنی کلمه coopt به انگلیسی

coopt
• assimilate, take in; elect as member

coopt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
انتخاب کردن و عضو کردن شخصی در یک گروه، کمیته‌ و… با توافق همه اعضا
#دیکشنری_لانگمن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی coopt
کلمه : coopt
املای فارسی : کوپت
اشتباه تایپی : زخخحف
عکس coopt : در گوگل

آیا معنی coopt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )