برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

copenhagen

/ˌkoʊpənˈheɪɡən/ /ˌkəʊpənˈheɪɡən/

شهر کپنهاگ (پایتخت دانمارک)

بررسی کلمه copenhagen

اسم ( noun )
• : تعریف: the seaport capital of Denmark.

واژه copenhagen در جمله های نمونه

1. So, Maria's showing you the sights of Copenhagen, is she?
[ترجمه ترگمان]پس، ماریا چشم‌انداز کپنهاگ را به تو نشان می‌دهد، نه؟
[ترجمه گوگل]بنابراین ماریا به مناسبت کپنهاگ نشان می دهد، آیا او؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The competition will be held in Copenhagen next year.
[ترجمه ترگمان]رقابت سال آینده در کپنهاگ برگزار خواهد شد
[ترجمه گوگل]این رقابت در سال آینده در کپنهاگ برگزار خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These results, like those from Copenhagen, should offer reassurance to patients and their families.
[ترجمه ترگمان]این نتایج، مانند مردم کپنهاگ، باید به بیماران و خانواده‌هایشان اطمینان دهند
[ترجمه گوگل]این نتایج، مانند کسانی که از کپنهاگ، باید بیمه و خانواده هایشان اطمینان داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A special conference in Copenhagen was scheduled for 1993 in addition to the next regular meeting in 199
[ترجمه ترگمان]یک کنفرانس ویژه در کپنهاگ برای سال ۱۹۹۳ علاوه بر جلسه عادی در ۱۹۹ راس برنامه‌ریزی ...

معنی کلمه copenhagen به انگلیسی

copenhagen
• seaport city and capital of denmark
• copenhagen is the capital of denmark and its largest city. population: 1,339,000 (1992).

copenhagen را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی copenhagen
کلمه : copenhagen
املای فارسی : کپنهاگن
اشتباه تایپی : زخحثداشلثد
عکس copenhagen : در گوگل

آیا معنی copenhagen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )